Menü

Takvim

« Mayıs - 2017

»

PT SL ÇŞ CM CT PZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

İstatistikler

 Toplam Hit: 1846213
 Sitede Aktif: 2
 Ip: 93.89.225.254
 Browser: Default - 0.0
 Toplam Kategori: 6
 Toplam Blog: 24
 Toplam Yorum: 145
 Toplam Resim: 6
 Toplam Mesaj: 4

Etiket Bulutu

367 adres aldatma ANAYASA anonim şirketlerde avukat bulundurması Avukat Süleyman AYDIN avukatlık sözlşemesi AYDIN HUKUK BÜROSU Ayıp banka boşanma ceza dava destekten sonra tazminatı dinsel tören diyalog EV HACZİ evlenme gizli ayıp görüş HACİZ hapis hırsızlık hukuk icra icra hukuku ihbar tazminatı ilamsız iletişim ilginç imam nikahı intikal istifa işçilik hakkı İSTİHKAK istinaf itiraz KANUN karar karşılıksız çek kıdem tazminatı fonu KİRA kredi kartı kusur mahkeme manevi tazminat miras nikah ödeme emri psikopat REFERANDUM sadakat sami selçuk savunma senet düzenleme sigortanın sorumuluğu şikayet TAHHÜTNAME TAHLİYE tAHLİYE TAAHHÜDÜ tapu TARİHSİZ. tazminat temyiz toki üçüncü kişilere verilen zarardan sorumluluk vekile tebligat yagıtay yargıtay yargıtay kararı zamanaşımı ziyaretçi

Blog

RSS Takip Tavsiye Et İndir (.doc) Okunma: 46675
TARİHİ AÇIK OLARAK VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ GEÇERLİ MİDİR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN SİTEMİZ ZİYARETÇİLERİNİN DİKKATİNE

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Esas No: 2008/11 Karar No: 2008/2784

Karar Tarihi:11.03.2008

 

Özü: DAVALI KİRACI HER NE KADAR TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ SIRASINDA ALINDIĞINI VE TANZİM TARİHİNİN SONRADAN DOLDURULDUĞUNU SAVUNMUŞ İSE DE; İMZASI İNKAR EDİLEMEYEN BELGEDE "HALEN İCAR VE İŞGALİ ALTINDAKİ" DAVACIYA AİT DAİREDE OTURDUĞUNU VE BU ŞEKİLDE TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜ KİRALANANDA OTURURKEN VERDİĞİNİ KABUL ETMİŞTİR. İTİRAZA İTİBAR EDİLEMEZ. BİR AN BOŞA İMZA ATTIĞI KABUL EDİLSE BİLE SONUCUNA KATLANMAK ZORUNDADIR. BU SEBEPLE TAHLİYEYE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

 DAVA : Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali-tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, tahliye taahhüdü nedeniyle kiralanan tahliyesine yönelik olarak yapılan icra takibine itirazın iptali ve kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 1.9.2003 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olup 15.10.2003 tarihinde verdiği tahliye taahhüdüyle kiralananı 30.2.2005 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt ettiğini, süresinde boşaltılmaması üzerine hakkında yapılan icra takibine de tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinin imzalandığı sırada verildiğinden geçersiz olduğunu ileri sürerek itiraz ettiğini, oysa sözleşme ve taahhüt tarihlerinin açık olduğunu, taahhütnamenin kira sözleşmesinden sonra ve kiralananda oturulurken verildiğini, davalının itirazını doğrular nitelikte bir belge sunamadığını belirterek, itirazın iptali ile davalının kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı vekili, kira sözleşmesinin emlakçı tarafından hazırlandığını, kiralayan ve emlakçının şart koşması üzerine sırf kira sözleşmesi yapabilke için davalının tahliye taahhüdü imzalamak zorunda kaldığını, sözleşme ve taahhütnamenin aynı daktilo ile yazıldığını, taahhütnamedeki tanzim tarihinin sonradan eklendiğini, kira sözlşemesi ile birlikte ve davalının serbest iradesi dışında verildiğinden taahhütnamenin geçersiz olduğunu, üstelik davacının yeni dönem kira parasını ihtirazı kayıtsız alarak kira sözleşmesinin devamına rıza gösterdiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'un 7/a maddesi ve yerleşen içtihatlara göre tahliye taahhütnamesi sebebiyle açılan davalarda tahliye kararı verilebilmesi için taahhütnamenin sözleşmesinin yapılmasından sonra, kiralananda oturulurken serbest irade ile verilmesi gerekir. Bu özellikleri taşımayan taahhüde dayanarak tahliye kararı verilmesi mümkün değildir. 

Olayımıza gelince; icra takbinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 1.9.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı, davalı tarafından düzenlenen 15.10.2003 tanzim ve 30.8.2005 tahliye tarihli tahliye taahhütnamesine dayanarak 22.9.2005 tarihinde Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü'nün 2005/5397 sayılı dosyası ile kiralananın tahliyesi için davalı hakkında icra takibi yapmıştır. İcra takibine yasal süresi içinde itiraz eden davalı, tahliye taahhütnamesinin sözleşme başlangıcında alındığından geçersiz olduğunu ileri sürmüş, bu itirazını yargılama sırasında da yinelemiştir. 

Davalı her ne kadar tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi düzenlemesi sırasında alındığını ve tanzim tarihinin sonradan doldurulduğunu savunmuş ise de, imzası inkar edilmeyen taahhütnamede "halen icra ve işgali altındaki" davacıya ait dairede oturduğunu ve bu şekilde tahliye taahhüdünü kiralananda otururken verdiğini kabul etmiştir. Öte yandan atılan imza, imza sahibi kiracıyı bağlayacağından tahliye taahhüdünü içeren bu belgedeki tarihlerin sonradan doldurulduğu yolundaki itiraza itibar edilemez. Taahhütnamedeki tanzim tarihinin boş olarak bırakılıp davacıya verildiğinin kabul edilmesi halinde dahi davalı kiracı bu şekilde davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonucuna etkisi bulunmamaktadır. Takip süresinde yapılıp dava açıldığına göre serbest irade ile kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünün geçerli olduğunun kabulüyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK'un 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.3.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  # Yorum Yaz #

İsim :

Yorum :
(Max. 400 Karakter)

 
» Benzer 5 Konu
 Konu Başlığı Tarih Okunma
 YARGITAYDAN TARİHİ KARAR 4/22/2010 5424

En Çok Okunanlar Son Yorumlananlar Hakkımda
İLAMSIZ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ (190213)
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ(6098 sayılı T.B.K gereğince) (147509)
İstinaf mahkemesi nedir, ne işe yarar? (126516)
TARİHİ AÇIK OLARAK VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ GEÇERLİ MİDİR (46675)
İLGİNÇ MAHKEME DİYALOGLARI (14781)
Bankaya Karşı Açılan Manevi Tazminat davası (10323)
MİRASIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR? (6372)
İHBAR TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ (6051)
VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLER • VEKİLE TEBLİGAT (5818)
AYDIN HUKUK BÜROSU (5605)
İstinaf mahkemesi nedir, ne işe yarar? (32)
İLAMSIZ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ (41)
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ(6098 sayılı T.B.K gereğince) (19)
Bankaya Karşı Açılan Manevi Tazminat davası (15)
TARİHİ AÇIK OLARAK VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ GEÇERLİ MİDİR (22)
YARGITAYDAN TARİHİ KARAR (6)
MİRASIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR? (1)
YARGITAY KARARI : İSTİHKAK (1)
KARŞILIKSIZ ÇEKTE KABUS BAŞLIYOR (2)
İLGİNÇ MAHKEME DİYALOGLARI (1)
Büromuz kuruluşu olan 2003 yılından itibaren avukatlık ve hukuki müşavirlik hizmeti vermektedir.Büro çalışanlarımız iş disiplini ve ahlakına sahip, dava ve icra takibinde deneyimli ve çalışkan olup, işlerini en iyi şekilde sonuçlandırmayı gaye ve prensip edinmişlerdir. İcra ve dava işlemlerini en seri şekilde sonuçlandıracak bilgi, donanım, yetenek ve iş gücüne sahiptir.Büromuz müvekkillerine